Yleiset kaupalliset ehtomme

Seuraavat ehdot koskevat ympärivuotisesti viikko-ohjelmia, retkiä ja safareita joita myyvät ja tuottavat Villi Pohjola OY, Unique Safaris, Unique Creations International OY (tästä eteenpäin tarkoitetaan näitä kaikkia yhteisnimellä “Villi Pohjola”) seuraavissa kohteissa:
Rovaniemi, Pyhä-Luosto, Ylläs ja muut verkkosivustollamme mainitut kohteet.

KAUPALLISET EHDOT
Palvelut ja hinnat:
Villi Pohjolan tarjoamien tuotteiden hinnat ja palvelusisällöt määritellään tuotekohtaisesti tuotekuvauksissamme. Hinnat sisältävät arvolisäveron Suomen verotusjärjestelmän, lain ja määräysten mukaisesti. Villi Pohjola pidättää oikeuden hinnan muutoksiin, odottamattomien ulkopuolisten muutosten mukaan (sisältäen mutta ei rajoittuen seuraaviin: verot, polttoainekustannukset, jne.).

Varaukset: 
Villi Pohjola katsoo varauksen vahvistetuksi asiakkaalta vastaanottaessaan varauksen. Maksuvaihtoehdot esitellään verkkokaupassamme, tai asiakkaan tehdessä varausta paikan päällä toimipisteissämme varausprosessin aikana.

Peruutukset: 
Peruutukset tulee ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen info@villipohjola.fi, varausnumeroon viitaten. Peruutukset tulee lähettää Villi Pohjolalle Suomen yleisten toimistoaikojen puitteessa. Villi Pohjola vastaa aina kirjallisesti peruutuksiin.
Peruutusehdot:
– 7-3 päivää ennen matkan / ohjelman / palvelun alkua peruutuskulu € 25,00 / varaus
– 3-1 päivää ennen matkan / ohjelman / palvelun alkua peruutuskulu 50% vahvistetun varauksen kokonaissummasta
– 24 tuntia tai vähemmän tai no-show tapauksissa peruutuskulu 100% vahvistetun varauksen kokonaissummasta

Muutokset: 
Vahvistetun varauksen muutoksista, olettehan yhteydessä osoitteeseen info@villipohjola.fi viitaten varausnumeroonne. Kaikki muutokset tulee tehdä kirjallisesti toimistoaikojen puitteessa. Villi Pohjola arvioi ja hyväksyy muutokset, varaustilanteen ja kaupallisten ehtojemme puitteissa.

Palvelukieli:
Matkat ja rekten opastetaan englanniksi, mikäli muuta ei mainita tuotekuvauksessa tai sovita erikseen.

Raskaus: 
Raskaana olevien naisten tulee välttää moottorikelkkailua tai rekikuljetuksia, koska moottorikelkan aiheuttama tärinä ja pakokaasut saattavat olla haitallisia raskauden aikana. Mikäli raskaana olevan matkaan / ohjelmaan osallistuminen edellyttää erityisjärjestelyjä (esim. lisäkuljetuksia), ei Villi Pohjola vastaa näiden mahdollisista lisäkuluista.

Kuvat ja videot: 
Villi Pohjola varaa oikeuden käyttää kaikkea matkojen / ohjelmien / palveluiden aikana tallennettua kuva- ja videomateriaalia ilman erityistä kirjallista tai suullista lupaa kuva- ja videomateriaalilla esiintyviltä ihmisiltä. Villi Pohjola voi käyttää kuva- ja videomateriaalia tuottamissaan julkaisuissa tai muussa mediamateriaalissa, sisältäen seuraavat, muttei niihin rajoitetusti: esitteet, kutsut, markkinointimateriaali, kirjat, kuvat, aikakausilehdet, TV, verkkosivut, jne.
Mikäli haluatte varmistaa, ettette joudu kyseisiin kuva- ja videomateriaaleihin, olettehan yhteydessä asiasta osoitteeseen info@villipohjola.fi ennen matkan / ohjelman / palvelun alkua. Liittäkää viestiin valokuvanne tunnistamista varten. Villi Pohjola käsittelee kuvaa luottamuksellisesti ja ainoastaan tunnistamistanne varten.
Henkilöt tai organisaatiot jotka eivät ole sidoksissa Villi Pohjolaan eivät saa käyttää, kopioida tai muuttaa Villi Pohjolan kuvamateriaalia, grafiikkaa, videomateriaalia tai muuta vastaavaa ilman kirjallista anomusta ja Villi Pohjolan hyväksyntää.

1. ASIAKKAAN VASTUU
Asiakas on vastuussa omasta käytöksestään ja vahingontuottamisen välttämisestä. Villi Pohjola ei ole vastuussa onnettomuuksista jotka ovat aiheutuneet asiakkaan välinpitämättömyydestä. Asiakas on vastuussa kaikesta tuottamastaan vahingosta laina- ja vuokravarustukselle, henkilökunnalle, esiintyjille, yleisölle tai kolmannelle osapuolelle joka yhteistyösopimuksen kautta tuottaa palveluita Villi Pohjolan kanssa. Sopimuksen mukaisesti asiakkaan tulee noudattaa henkilökuntamme ohjeita koskien tapahtumapaikkoja ja varustusta. Asiakas on vastuussa ohjelman annetun aikataulun seuraamisesta. Mikäli asiakas laiminlyö näitä seikkoja, on Villi Pohjola oikeutettu veloittamaan asiakkaalta laiminlyönnistä aiheutuvat kulut.

2. MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU
Vastuu kuljetuksista rajoittuu kuljetuslakiin (sopimukset Suomessa ja kansainvälisesti). Villi Pohjola ei vastaa välillisistä tai odottamattomista vahingoista kuten tuoton menetys tai vastaava. VIlli Pohjola ei vastaa ylipääsemättömien tai odottamattomien asioiden aiheuttamista vahingoista, joita se ei olisi pystynyt estämään. Tähän kuuluu esimerkiksi sotatoimet, luonnonkatastrofit, tarttuvat taudit ja epidemiat, lakot, jne. Villi Pohjola on vastuussa asiakkaidensa välittömästä tiedottamisesta ja pyrkii minimoimaan asiakkaille koituvat haitat. Asiakkaalle on oikeus korvaukseen vahingosta (henkilöä, esinettä tai omaisuutta kohtaan), joka on aiheutunut matkanjärjestäjän käyttäytymisestä, mikäli virhe tai onnettomuus suoranaisesti johtuu väliinpitämättömyydestä. Korvausvaatimus on esitettävä matkanjärjestäjälle kahden viikon sisään matkan päättymisestä, mikäli pidemmästä aikavälistä ei ole erikseen sovittu.

3. VASTUU
Villi Pohjola harjoittaa aina toiminnassaan vahinkojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä, valmiussuunnittelua, lainkuuliaisuutta ja Suomen lain ja alan standardien mukaisia turvallisuussäännöksiä.

Vastuuvakuutus
Villi Pohjolan vastuuvakuutus kattaa henkilö- ja omaisuusvahingot vakuutusyhtiö If P&C Insurance Company Ltd:n ehtojen ja määräysten mukaisesti.

Liikennevakuutus
Kaikki liikenneajoneuvot ovat liikennevakuutuksen alaisia. Liikennevakuutus kattaa onnettomuudesta aiheutuneet vahingot ja vauriot. Onnettomuudessa vahingoittuneet henkilöt saavat liikennevakuutuksen puitteessa kattavan hoidon ja korvauksen hoitokuluista, kivusta ja vammautumisesta Suomen liikennevakuutuslain mukaisesti. Korvaukset ovat Suomen lain ja viranomaismääräysten mukaiset. Omaisuusvahingot ovat lain mukaisesti enintään EUR 3.300.000. Liikennevakuutuksen puitteessa tapahtuneet korvaukset edellyttää ettei asiakas ole aiheuttanut vahinkoja tahallaan.
Villi Pohjola ei ole vastuussa mistään vahingosta, suoranaisesta tai välillisestä, joka johtuu tapahtumista kuljetusten, ruokailujen, majoituksen, ohjelmapalveluiden, koiravaljakkoretkien, pororekiajeluiden tai muiden aktitiveettien yhteydessä joihin moottorikelkkailu ei kuulu, paitsi jos vahinko on aiheutunut välinpitämättömyydestä. Henkilökohtainen matkavakuutus on suositeltava.

EU ja EEA ja Sveitsin kansalaiset joilla on Eurooppalainen sairasvakuutuskortti ovat oikeutettuja Suomen lain mukaisiin lääkärinpalveluihin Suomessa vieraillessaan.

Kuluttaja suostuu hyvittämään ja vapauttamaan vastuusta Villi Pohjolan, sen henkilökunnan ja toimihenkilöt vahigoista ja onnettomuuksista jotka aiheutuvat kuluttajan omasta väliinpitämättömyydestä ja näiden kaupallisten ehtojen rikkomisesta.

Omavastuu
Kaikki moottorikelkat ovat edellä mainitusti Suomen liikennevakuutuksen alaisia. Asiakkaita pidetään vastuussa heidän aiheuttamista vahingosita moottorikelkoillemme. Omavastuu on enintään € 900.00 vahinkoa kohden.

Moottorikelkan kuljettajan tulee olla vähintään 15 vuotias ajokortin haltija. Suomen laki kieltää moottorikelkan kuljettamisen alkoholin vaikutuksen alaisena. Villi Pohjola pidättää oikeuden vaihtaa reittiä kaikilla safareilla, mikäli tarvittavaa sääolosuhteista johtuen tai asiakkaiden mukavuus huomioiden. Villi Pohjola pidättää oikeuden keskeyttää safarin mikäli osallistujat tai joku osallistujista aiheuttaa vaaran itselleen tai toisille tai on huonokuntoinen.

4. MUUT VAHINGOT
Villi Pohjola on ainoastaan vastuussa henkilövahingoista jotka tapahtuvat sovittujen ohjelmapalveluiden aikana ja aiheutuvat Villi Pohjolan, sen henkilökunnan tai yhteistyökumppaneiden väliinpitämättömyydestä. VIlli Pohjola ei ole vastuussa onnettomuuksista tai vahingoista jotka tulee kattaa henkilkohtaisella matkavakuutuksella. Henkilökohtainen matkavakuutus on suositeltava.

Ohjelmapalvelut, kuten esim moottorikelkka- ja koiravaljakkosafarit, ovat fyysisesti vaativia aktiviteettejä ja asiakas saattaa altistua fyysiselle rasitukselle. Mikäli asiakkaalla on sairauksia tai vammoja (esim. sydänsairaus, astma, diabeetes, spilepsia, selkä- tai lonkkavaivoja) jotka saattavat vaikuttaa hänen osallistumiskykyynsä, tai jos hän on raskaana, tulisi asiakkaan konsultaoida lääkäriä ennen osallistumistaan. Mikäli asiakkaalla on edellämainitunlaisia sairauksia tai vammoja, hän tiedostaa osallistuvansa ohjelmapalveluun omalla vastuullaan.

5. ELÄIMET
Kaikki ohjelmapalveluissa käytetyt eläimet (porot, koirat, hevoset) ovat koulutettuja toimimaan kyseisissä ohjelmissa asiakkaiden kanssa. Koulutuksesta huolimatta eläimet saattavat käyttäytyä arvaamattomasti, joten on erityisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita kyseisissä ohjelmapalveluissa.

6. OPASTUS
Kaikki oppaamme ovat tehtäväänsä koulutettuja ja alansa ammattilaisia. Moottorikelkkasafarit alkavat ajo-opastuksella jonka aikana osallistujat ohjeistetaan moottorikelkan kuljetukseen ja turvallisuusmääräyksiin. Opastus tapahtuu englanniksi, mikäli muuten ei olla sovittu. Opastus muilla kielillä on saatavilla lisämaksusta.

7. PERUUTUKSET
Peruutukset tulee ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen info@villipohjola.fi varausnumeroonne viitaten. Peruutukset tulee ilmoittaa Suomen toimistoaikojen puitteessa. Peruutus tapahtuu vasta Villi Pohjolan kirjallisen vahvistuksen myötä ja peruutusehtojemme mukaisesti.

Viikko-ohjelmat Rovaniemellä, Ylläksellä ja Pyhä-Luostolla, yksittäiset asiakkaat: 
– Peruutus 7-3 päivää ennen retken alkua, veloitetaan peruutuskulu € 25.
– Peruutus 3-1 päivää ennen retken alkua, Villi Pohjola veloittaa 50% retken kokonaissummasta.
– Peruutukset alle 24 tuntia retken alkua, Villi Pohjola veloittaa 100% retken kokonaissummasta.

Seikkailusafarit, yksittäiset asiakkaat: 
– Peruutus enemmän kuin 30 päivää ennen matkan alkua, veloitetaan peruutuskulu € 25.
– Peruutus 29-14 päivää ennen matkan alkua, Villi Pohjola veloittaa 50% matkan kokonaissummasta.
– Peruutus 13-1 päivää ennen maktan alkua, Villi Pohjola veloittaa 100% matkan kokonaissummasta.

Viikko-ohjelmat ja seikkailusafarit, ryhmävarausket (alkaen 10 hlö): 
– Peruutus enemmän kuin 30 päivää ennen retken / matkan alkua, veloitetaan peruutuskulu € 50.
– Peruutus 29-14 päivää ennen matkan alkua, Villi Pohjola veloittaa 50% matkan / retken kokonaissummasta.
– Peruutus 13-1 päivää ennen maktan alkua, Villi Pohjola veloittaa 100% matkan /retken kokonaissummasta.

8. EROAVAISUUDET
Mikäli jotain kohtaa ehdoissamme pidetään mitättömänä, laittomana tai toimeenpanokelottomana, pysyvät ehtojemme muut kohdat voimassa.

9. SOVELLETTAVA LAKI
Kaupalliset ehtomme ovat Suomen lain ja oikeudenkäytännön alaiset. Mahdolliset kiistat käsitellään Lapin Käräjäoikeudessa Rovaniemellä.

10. FORCE MAJEURE
Kumpikin osapuoli vapautetaan vastuistaan Force Majeur -tapauksissa, kuten esim sotatoimet, sääolosuhteet, lumenpuute tai luonnonkatastrofi. Force Majeur -tapauksissa osapuolten tulee ilmoittaa asiasta toisilleen mahdollisimman pian ja pitää toisensa ajantasalla tilanteen edetessä. Osapuolten tulee toimia siten, että Force Majeur -tilanteiden aiheuttamat haitat minimoituisivat.

Villi Pohjola OY