Vuokrausehdot

Vuokrakohde rekisteröidään varatuksi, kun vuokrasumma on kokonaisuudessaan maksettu. Kelkka luovutetaan ja myös palautetaan tankattuna (tankkauspiste on aivan kelkkaparkin vieressä). Tilanteista, joissa kelkka palautetaan tankkaamattomana, veloitamme polttoaineesta 2€/litra

Asiakkaan ollessa päihteiden vaikutuksen alaisena emme luovuta moottoriajoneuvoja. Tässä tilanteessa veloitamme varauksen kokonaisuudessaan, koska kyseinen kalusto on ollut varattu. Vuokraajalla tulee olla virallinen ajokortti sekä luotto-/pankkikortti tai käteistä, josta veloitetaan kelkan omavastuu 1000€ vakuudeksi vuokrauksen ajaksi.

Vuokra-aika
Vuokra-aika sovitaan etukäteen, ja se alkaa vuokrakaluston noutohetkestä ja päättyy siihen kun kaluston on määrä saapua vuokranantajalle. Sopimuksessa mainitun sovitun vuokra-ajan ylittäminen ilman vuokralleantajan lupaa voidaan katsoa rikoslain mukaiseksi luvattomaksi käytöksi. Vuokrausvuorokausi vaihtuu 24 tunnin kuluttua vuokrauskaluston luovuttamisesta vuokralle.

Vuokran suuruus ja maksu
Vuokran suuruus on hinnaston mukainen vuokra, ellei muuta ole sovittu. Vuokra maksetaan etukäteen koko sovitulta vuokra-ajalta.

Vastuu vuokrauksen kohteesta
Vuokralleottaja vastaa kaikista vuokrakalustolle vuokra-aikana sattuneista vahingoista – luonnollista kulumista lukuunottamatta – sekä vuokrauskaluston katoamisesta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston kulloinkin voimassa olevan myyntihinnan mukaisesti. Mahdolliset korjaus- ja kunnostuskulut vuokralleantajalla on oikeus periä vuokralleottajalta erikseen. Moottorikelkkavuokrauksessa vahinkojen omavastuu on 1000€. 

Vuokrauksen yhteydessä saat mukaan yhden variaattorin varahihnan kelkkaa kohden. Alkuperäisen rikkoutumisesta ei peritä kuluja, mutta mikäli myös varahihna rikkoutuu, on asiakas velvollinen maksamaan uuden hihnan täyden hinnan.

Jos asiakas tarvitsee vuokralleantajan apua maastoon (esimerkiksi irrottamaan kelkka lumesta, tarjoamaan ylimääräisiä kuljetuksia, noutamaan maastosta vahingoittuneen kelkan), on lisäpalvelun hinta 79€/tunti. Hinta sisältää huoltomiehen sekä tarpeen mukaan peräkärryllisen ajoneuvon tai huoltokelkan käytön että tarvittavat lisäpolttoaineet.

Vastuu vuokraesineen aiheuttamasta vahingosta
Vuokralleantaja ei vastaa vuokra-aikana kaluston käytöstä vuokralleottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sopimuksen ja kaluston siirto
Vuokralleottajalla ei ole ilman vuokralleantajan suostumusta lupaa siirtää tätä vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle eikä myöskään tämän sopimuksen tarkoittamaa kalustoa kolmannen osapuolen käytettäväksi.

Vuokrauskohteen palautusvelvollisuus
Vuokralleottajan velvollisuutena on palauttaa vuokraamansa kalusto vuokralleantajalle vuokra-ajan päättymiseen mennessä samassa kunnossa kuin ne olivat vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee luovuttaa samaan toimipisteeseen, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole sovittu. Mikäli vuokralleottaja laiminlyö palautusvelvollisuutensa, on tämä velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle kaluston etsintä- ja noutokustannukset täysimääräisinä. Yli 30 minuuttia myöhässä saapuvista palautuksista on vuokralleottaja velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle 45€ / alkava tunti.

Keskeytysvahingot
Vuokralleantaja ei vastaa kaluston rikkoutumisen, tuhoutumisen tai muun sellaisen syyn takia vuokralleottajalle mahdollisesti syntyvistä keskeytysvahingoista.

Purkuoikeus
Mikäli vuokralleottaja ei täytä tämän sopimuksen ja siihen mahdollisesti liittyvien lisäsopimusten mukaisia velvoitteita, kuten esimerkiksi esineen hoitovelvollisuutta, on vuokralleantaja oikeutettu ilman irtisanomista välittömästi purkamaan sopimuksen kesken sopimuskauden. Tällöin loppuu vuokralaisen oikeus käyttää vuokraesinettä ja vuokralleantajalla on oikeus hakea vuokraesine takaisin vuokralleottajaa kuulematta. Vuokralleottaja vastaa kaikista palautus- ja takaisinottokustannuksista. Vuokralleantaja ei tässä tapauksessa ole velvollinen palauttamaan maksettuja vuokria.

Viivästyskorko
Tähän sopimukseen liittyvistä kaikista maksujen viivästymistä on vuokralleantajalla oikeus periä 13% viivästyskorko.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan vuokrauspaikkakunnan alioikeudessa.